קשיות של מתכות pdf

.

2022-12-03
    ن ہ ہ ہ ﯢ ڕ ه ہ ہ